Judo Vereniging Ootmarsum (JVO) is een actieve vereniging met ongeveer 40 leden voor alle leeftijden. De judotrainingen zijn op vrijdagavond in sporthal De Schalm aan de Wildehof 2 te Ootmarsum. De leden kunnen kiezen voor recreatieve judo met eén training in de week, waarbij jaarlijks twee keer examens worden gehouden voor een hogere band of slip. Daarnaast kan ook gekozen worden voor wedstrijdjudo. Voor de wedstrijd judoka's biedt onze vereniging de mogelijkheid om te trainen bij JV THAG in Almelo op de woensdagavond, vrijdagavond en de zondagmorgen tijdens speciale wedstrijdtraining. Alle trainingen worden gegeven door enthousiaste judoleraren. Kijk Onder het kopje 'Judoleraren' voor meer informatie. Al vanaf 5 jaar kunnen zowel jongens als meisjes lid worden van JVO. Voor iedere judoka is er wel een passende groep. Naast het geven van judolessen wordt bij de JVO veel aandacht geschonken aan onderling respect, discipline en sociale omgang. Buiten de reguliere trainingen om worden daarom vele leuke nevenactiviteiten georganiseerd waaronder een kampweekend, smokkeltocht, enz. Kijk voor meer informatie onder het kopje 'Activiteiten'. JVO wordt geleid door een bestuur, dat allen bestaan uit gedreven vrijwilligers. Met behulp van een aantal sponsoren uit de regio, wil de vereniging de contributie zo laag mogelijk houden, en daarmee de judo voor van iedereen in deze regio toegankelijk maken. De vereniging streeft ernaar dat iedereen op zijn of haar wijze, ongeacht het niveau, met veel plezier judo moet kunnen bedrijven.

De contributie van JVO bedraagt 42,50 euro per half jaar.

Tevens moet er contributie betaald worden aan de Judo Bond Nederland (JBN).

Lidmaatschapstarieven JBN per jaar (peildatum 31-12-2022):

- Jonger dan 7 jaar: € 17,40
- 7 jaar - 12 jaar: € 31,85
- 12 jaar - 16 jaar: € 40,85
- 17 jaar en ouder: € 57,55

Verder werkt JVO zeer nauw samen met de judoverenigingen in de omgeving, te weten JV THAG en Judo Almelo.