Mede dankzij de volgende sponsoren blijft onze judovereniging een financieel gezonde vereniging en kunnen wij leuke activiteiten organiseren voor de judoka's. In overleg met u en ons bestuur willen we graag tot een aantrekkelijke samenwerking komen, wat zowel uw bedrijf als onze club mogelijkheden biedt. Neem hiervoor contact met ons op.